รายละเอียดของการแข่งขัน


  • รายละเอียดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ การรับสมัครและระยะเวลาที่แข่งขัน 1. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะรับเฉพาะผู้ที่มีฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป โดยนักหมากล้อมระดับ 5 ดั้งขี้นไปจะผ่านสู่รอบ 32...

  • กฎกติกาการแข่งขันราชันย์หมากล้อม การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันแบบระบบ knock out จนเหลือ 8 คนสุดท้าย หลังจากนั้นจะใช้ระบบพบกันหมด เพื่อหาคู่ชิงชนะเลิศ ตารางเวลาการแข่งขันและกฎ...

  • รายละเอียดนักกีฬา นักกีฬาทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็น 5 ดั้ง ขึั้นไป จำนวน 8 คน 3-4 ดั้ง จำนวน 32 คน ดังนั้น ในรอบคัดเลือก นักกีฬา 3-4 ดั้ง จะทำการแข่งขันกันให้เหลือ 24 คน รายละเอียด...

  • วันที่แข่งขัน 9.00-12.00 13.00-16.00 16.30-19.30 27 กรกฎาคม 2556 10 สิงหาคม 2556 17 สิงหาคม 2556 24 สิงหาคม 2556 30 สิงหาคม 2556 31 สิงหาคม 2556 คัดตัวรอบที่ 1 จาก 32 เหลือ 16...

  • นักกีฬาทั้งหมด 40 คนที่จะต้องผ่านเข้ารอบตัดตัว ชื่อจริง ชื่อเล่น ลำดับดั้ง ดั้ง 1 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ ริท 28 6 DAN 2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร กระดูก 139 5 DAN 3 ณัฐกฤษณ์ ...

  • กำหนดเวลาการแข่งขันในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เริ่มจับสลากแบ่งรอบ เวลา 8.45 น. เริ่มแข่งขันรอบ 32 คน เวลา 9.00 น. พักเที่ยง เริ่มพิธีเปิด เวลา 13.00 น. เริ่มแข่งขันรอบ 16 คน เวลา 14...

  • เส้นทางการเดินทางผ่านเข้ารอบ 8 คนของผู้ที่นับได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดของนักหมากล้อมในประเทศไทย 1. ฤทธิ 6 ดั้ง พบกับ คิด ปองภพ 3 ดั้ง ในรอบ 32 คน ที่คิดว่าไม่น่าจะยากเย็นเท่าไรนักที่จะ...

  • รอบที่ ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ กมล สันติพจนา กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ ฤทธิ เบญจฤทธิ์ พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน ดนัย สุวัชรา วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุ...

  • ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ กมล สันติพจนา กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ ฤทธิ เบญจฤทธิ์ พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน ดนัย สุวัชรา วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร รวมคะแนน แพ้ อันดับ...

  • ผลการแข่งขันราชันย์หมากล้อม ประจำปี 2556 ก็ได้ออกมาแล้ว... ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นราชันย์หมากล้อมในปีนี้ ก็คือ ชลธิตรัตนเศรษฐ์ยุทธ ฝีมือระดับ 5 ดั้ง การแข่งขันในรอบตัดสินนี้เป็นไป...