รายละเอียดของการแข่งขัน


 • การส่งใบวางมือนี้ จะถูกส่งมาในระบบโดยอัตโนมัติ และ จะไม่มีการเปิดเผยล่วงหน้าให้กับผู้ใด โปรดระวัง 1. ให้ใส่รอบที่ต้องการจะวางมือลงไปในฟอร์ม การกรอกหนึ่งครั้งเท่ากับกรอกเพียงหนึ่งร...

 • กฎกติกาลีกหมากล้อม 16 ดั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันปี 2556 หลังจากที่ได้มีการนำกฎกติกาที่ประกาศออกไปอย่างไม่เป็นทางการ มาประชุมกับผู้จัดการทีมที่ได้จัดขึ้นนั้น ได้มีการถกเถี...

 • กฎกติกาเพิ่มเติมสำหรับรางวัล TOP THAI TEAM ในกรณีที่ไม่มีทีมไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 4 สุดท้ายได้ซักทีมเดียว จะใช้กฎกติกาเพิ่มเติมนี้ 1. จะนับผลทีมไทยที่ดีที่สุดของ 2 ทีมจากทั้ง 2 ...

 • Rules and Regulations of Thailand GO League 16 Dan 2014 These rules and regulations are translated from rules and regulations in Thai Language. The objectives of these rules are a...

 • การรับสมัคร 1. ให้กรอกรายละเอียดของทีมในตารางทางด้านล่างสุดของหน้านี้ กรุณากรอกให้ครบถ้วนและชัดเจน มิเช่นนั้น จะไม่ถือว่าสมัครเสร็จสมบูรณ์ 2. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - ...

 • ตำแหน่งผู้จัดการทีม ตำแหน่งนี้จะเป็นคนที่รับผิดชอบผลของการแข่งขันของทีมตัวเอง มีหน้าที่วางแผนในแต่ละรอบว่าจะแข่งกับอีกฝ่ายอย่างไร สอดแนมฝ่ายตรงข้ามทั้งระดับฝีมือและการวางมือ รับฟัง...

 • ตารางรายชื่อนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ สะดวกแก่ผู้ที่ต้องการจะหาทีมและหาใครติดต่อไม่ได้ ผู้จัดการทีมที่ยังต้องการหาลูกทีมอยู่ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการทีม แต่ยังไม่ได้มีรายชื่...

 • ทีม ผู้จัดการทีม นักกีฬา 1 นักกีฬา 2 นักกีฬา 3 นักกีฬา 4 นักกีฬา 5 รวมดั้ง 1 กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ วริศ แจ่มขจรเกียรติ ภัทราพร ...

 • MFEC (MFEC) ผู้จัดการทีม รายชื่อนักกีฬา ความแข็งแกร่ง กมลรส เดชะวงศ์วิเศษ 1.ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง 2.กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง 3.วริศ แจ่มขจรเกียรติ 3 ดั้ง 4.ภัทร...

 • ROUND ROBIN SCHEDULE Date of League Game 8-Feb-2014 Game 1 - 2* 1-Mar-2014 Game 3 - 5 8-Mar-2014 Game 6 - 8 29-Mar-2014 Game 9 - 11 5-Apr-2014 Game 12 - 13* Time of...

 • เงินรางวัลการแข่งขันลีก 16 ดั้งจะแบ่งเป็น 3 ประเภท 1. เงินสนับสนันการแข่งขันแต่ละกระดาน ทุกกระดานที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเงินสนับสนุน 500 บาท เมื่อชนะในกระดานใด จะได้รับเพิ่ม...

 • Foreign - User FUJIAN FUJIAN01SHANTOU SHANTOU01JAPAN JAPAN01KOREA ARIRANG01CHINESE TAIPEI CMC01VIETNAM SAIGON01SINGAPORE METCON01 Thai Team - User MFEC MFEC01PANASONIC PANASON01CAL...

 • How that table show 1. Each round shown in the first column 2. In the second column show Black Group and the third column show Dan of the player in the team in second column. The n...

 • GAT POINT สำหรับลีก 16 ดั้ง เนื่องจากการแข่งขันลีกในครั้งที่ 2 นี้มีวิธีการแข่งขันที่แตกต่างกับลีกครั้งที่แล้ว และก็แตกต่างกับการแข่งขันอื่น ๆ จึงมีวิธีการ set GAT POINT ขึ้นมาใหม...