รายละเอียดของการแข่งขัน


  • ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น ลำดับดั้งในทำเนียบดั้งไทย ดั้ง 1 ตอง มั่งมีตระกูล ตอง 220 3 DAN 2 อภิเดช จิิรโศภิน มด 24 5 DAN 3 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ แม็ก 321 4 DAN 4 ชยพล พันธเสน ...

  • ระบบการแข่งขัน Double Elimination คือ การที่ผู้เล่นสามารถแพ้ได้ 1 กระดาน เมื่อแพ้กระดานที่ 2 จะถูกคัดออกจากการแข่งขัน ช่วงเวลาการแข่งขัน จะแข่งกันในทุกวันเสาร์ เริ่ม วั...

  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 สถานที่แข่งขัน โรงแรมดุสิตธานี สีลม ห้อง ดุสิตธานีฮอล์ 08.30 นักกีฬามาถึง ลงทะเบียนและรับเสื้อนักกีฬา08.45 เริ่มจับสลากคู่แข่งขัน09.00 เริ่มการแข่งขันกระดานท...

  • ผลการแข่งขันรอบที่ 1 444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี ชนะ 461 กัมปนาท บุญรอด 259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ ชนะ 321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 257 ณัฐพงศ์ อามุตตาภรณ์ ชนะ 13 พิรุณ โรจน์มหามงคล 154...