วีดีโอสอนให้ดูหมากล้อมเป็น (ไม่ได้สอนให้เล่นเป็น)

 

วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ชมดูหมากล้อมเป็น เข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง แต่ไม่ได้เน้นสอนให้เล่นหมากล้อมเป็น

ตอนที่ 1/4

 

ตอนที่ 2/4

 

ตอนที่ 3/4

 

ตอนที่ 4/4