คอมเม้นท์เกมจากนักหมากล้อมทั่วไป

ข่าวดี !! สำหรับนักหมากล้อมทุกระดับฝีมือ !!

ทางสถาบันจินโป๋ เปิดรับ Comment เกมจากนักหมากล้อมทั่วไป โดย อ.อาร์ต 4 ดั้ง 

ราคา 2,000 บาท

 

การชำระเงิน

สามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้ดังนี้

1.  147-4-46907-7   นัฐพล กิติไพศาลนนท์   ธ.กุงเทพ  สาขาสุรวงศ์

2.  679-2-01714-0   นัฐพล กิติไพศาลนนท์   ธ.กสิกร    สาขานวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 

3.  548-1-02588-5   นัฐพล กิติไพศาลนนท์   ธ.กรุงศรี   สาขาย่อย ปตท ลาดปลาเค้า

 

ขั้นตอนการส่งเกมคอมเม้นท์

ส่งได้ทางอีเมล์ jbgoac@gmail.com โดยปฎิบัติตามขั้นตอนด้านล่างตามนี้

1. เป็นไฟล์ SGF โดยอาจจะ save มาจากการเล่นในเน็ต หรือ save ในโปรแกรม Gowrite หรือ โปรแกรมที่อยู่ใน IPad อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. ใน เมล์ ให้เขียน 

     2.1 ว/ด/ป และ เวลา ที่โอนเงิน 

     2.2 ยอดที่โอนเงิน

     2.3 ชื่อ-นามสกุลทั้งของตัวเอง และชื่อ-นามสกุลของคู่แข่ง (ถ้ามี)

     2.4 ระดับฝีมือทั้งของตัวเอง และคู่แข่ง (ถ้ามี)

     2.5 วันที่เล่นหมากกระดานนี้

     2.6 เล่นกันธรรมดา เล่นในเน็ต หรือเล่นในรายการแข่งขันอะไร

     2.9 เบอร์โทรติดต่อกลับ

3. ในกรณีที่มีคนส่งเกมเข้ามามาก จะเรียงลำดับใครมาก่อนมาหลัง

4. คอมเม้นท์เกมทั้งหมดจะนำขึ้นเว็บภายใน 7 วัน และสามารถรับชมได้ในเว็บนี้เลย