มุมมือใหม่


  • ชื่อทางการของหมากล้อมที่เรียกกันทั่วโลกคือ ”โกะ”(Go) ในประเทศจีนเรียกว่า “เหวยฉี” (wéiqí 围棋) ประเทศญี่ปุ่นเรียก “อิโกะ” (Igo 囲碁) ประเทศเกาหลีเรียก “บาดุก” (Baduk 바둑) ในประเท...

  • ทักษะทางปัญญา 11 ประการ จากการเล่นหมากล้อมเป็นประจำจะช่วยฝึกนิสัย ทัศนคติ จนกระทั่งอาจถึง สัญชาติญาณ (ถ้าเล่นจนถึงขั้น) เกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังนี้ 1. การวางแผน การตัดสินใจโดยใช้หล...

  • 1. เป้าหมายสุดท้ายของหมากแต่ละกระดาน คือ เพื่อ “สร้าง” พื้นที่ให้ได้เยอะกว่าฝ่ายตรงข้าม การ “สร้าง” นี้จะต้องเกิดจากทัศนคติที่มาจากการป้องกัน และ พัฒนาตัวเอง ที่ส่งผลไปถึงความ “สงบ...

  • ก่อนการเล่นทุกครั้ง ควรกล่าวคำว่า “ขอคำแนะนำด้วยครับ/ค่ะ” เพื่อเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่ง และเมื่อเล่นจบเกม ควรกล่าวคำว่า “ขอบคุณมากครับ/ค่ะ” ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่ที...  • วีดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้ชมดูหมากล้อมเป็น เข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง แต่ไม่ได้เน้นสอนให้เล่นหมากล้อมเป็น ตอนที่ 1/4 ตอนที่ 2/4 ตอนที่ 3/4 ตอนที่ 4/4