เกมโกะการเมือง เล่นเป็นก็ปรองดอง

       เกาะติดเวที แข่งขันหมากล้อม จีนโลก ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซ่าซิง มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ยิ่งสะท้อนความนิยมการเล่นหมากล้อมหรือโกะชัดเจนขึ้น ปัจจุบันนักเล่นหมากล้อมระดับต้นๆในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน 9 ประเทศ จีนโพ้นทะเล ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ อเมริกา บางประเทศในยุโรป และไทย
       "การจัดแข่งขันหมากล้อมจีนโลก...ชาวจีนโพ้นทะเลมารวมตัวกันก็เพื่อที่จะได้มาพบปะกัน รู้จักกันนอกเวทีธุรกิจผ่านกระดานหมากล้อม" ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก ....(อ่านต่อ)