ยุทธศาสตร์หมากล้อม เซเว่น อีเลฟเว่น

       ศาสตร์การเล่นหมากล้อมหรือหมากโกะ เหล่าผู้พิสมัยในเกมกีฬาชนิดนี้ต่างยึดถือในปรัชญาของการเล่นที่ว่า “เอาชนะ แล้วแพ้ รักษาตัวเองแล้วชนะ” ซึ่งหมายความว่าในการเล่นถ้ามุ่งมั่นเดินหมากล้อมกินแดนคู่ต่อสู้มากเกินไป จะเป็นฝ่ายแพ้ได้ แต่ถ้ารักษาฐานที่มั่น รู้จักอดกลั้นลดกิเลส ความอยากเป็นผู้ชนะ ย่อมที่จะเป็นผู้ชนะในที่สุด...

       เฉกเช่นเดียวกันกับยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนทางธุรกิจของกลุ่มซีพีในธุรกิจ ค้าปลีก “เซเว่นอีเลฟเว่น” คนทั้งเมืองรับ รู้กันถ้วนหน้าว่าหมากล้อมคือศาสตร์ที่ทาง เซเว่นฯ นำไปประยุกต์ขับเคลื่อนธุรกิจ....(อ่านต่อ)