ประโยชน์ของการเล่นหมากล้อมไว้เป็น 3 ประเด็น โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี

       ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี ได้ระบุถึงคุณประโยชน์ของการเล่นหมากล้อมไว้เป็น 3 ประเด็น โดยในประเด็นแรกท่านว่า การฝึกเล่นหมากล้อมจะเป็นการช่วยเพิ่ม การแตกแขนงกิ่งก้านสาขาออกมา เมื่อแต่ละแขนงของเซลล์หนึ่งไปจับกับแขนงของเซลล์อื่นๆ เราเรียกลักษณะนี้ว่า Synape ถ้าใครมีมากๆ ก็จะมีระดับ Intelligence สูงตามไปด้วย การเล่นไพ่ เช่น Rummy หรือ Bridge หรือการเล่นหมากกระดานชนิดอื่น เช่นหมากฮอส หมากรุก ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มปริมาณ Synape เช่นกันแต่เนื่องจากหมากล้อมมี Possibility สูงมากถึง 361! จึงต้องใช้ความคิดพิจารณา สูงกว่าเกมอื่นๆ ซึ่งผลก็คือการเพิ่มปริมาณ Synape ในระดับที่สูงกว่า....(อ่านต่อ)