หมากล้อมกับชีวิต-หมากล้อมภาพย่อยในองค์กรรวม

       หมากล้อมเป็นหมากกระดานจีนโบราณ มีอายุเก่าแก่มากกว่า 3,000 ปี ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก (สมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ มีสมาชิกกว่า 70 ประเทศ) การฝึกเล่นหมากล้อม นอกจากจะเป็นการช่วยฝึกฝนให้ผู้เล่นคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจอย่างมีขั้นตอน ใช้ข้อมูลประกอบอย่างเต็มที่ ไม่ใช้อารมณ์ หรือความเคยชิน ฝึกการวางแผนกลยุทธ์ ฯลฯ  รวมถึงยังสามารถช่วยส่งเสริมคุณธรรมต่างๆ ในตัวผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นด้านความสันโดษ  ความเมตตา เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรม ฯลฯ จนมีผู้ขนานนามหมากกระดานนี้ว่า  "ห้องแล็บมนุษย์"  คุณประโยชน์อีกประการหนึ่งของการฝึกเล่นหมากล้อมคือ การฝึกให้เกิดอุปนิสัย ....(อ่านต่อ)