คอมเม้นท์เกมโดยนักหมากล้อมอื่นๆ


  • 1234627_10151854249845552_1758701617_n.jpg
    ทางเว็บไซต์ Jbgoac รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร หรือกระดูก ระดับฝีมือ 5 ดั้ง นักหมากล้อมมือวางอันดับหนึ่งของเมืองไทยในปี 2556 ได้นำเกมของนักหมากล้อม...