หุ้นและกลยุทธ์หมากล้อม

       ผมลงทุนในตลาดหุ้นตามแนวทางเน้นคุณค่า (VI) มานาน ก่อนจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกมโกะ (หรือหมากล้อม) เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา สิ่งที่พบคือโกะ เป็นประโยชน์อย่างสูงกับการพัฒนาวิธีการลงทุน จากปรัชญาของเกมที่ ซ่อนอยู่ ทั้งรูปแบบ กลยุทธ์ในการต่อสู้บนกระดาน รวมถึงการมองภาพในหลายมิติ การมีจินตนาการ และสำคัญที่สุดคือ “จิต”  ที่แบ่งแยกคนธรรมดาและเซียนออกจากกัน ... (อ่านต่อ)