เข้าใจชีวิตจากปรัชญาหมากล้อม

        มีคนจำนวนมากไม่ได้สังเกตว่าหมากล้อมมีความหมายพิเศษต่อการดำรงชีวิต และจะอธิบายให้แจ่มแจ้งชัดเจนนั้นก็เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก วิธีที่ดีที่สุดคือต้องยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ซึ่งตัวอย่างที่จะหยิบยกมาให้เห็นก็คือ นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จที่ชื่อว่า ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เครือเจริญโภภัณฑ์และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเป็นประธานชมรมหมากล้อม (โกะ) ประเทศไทยด้วย คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เคยกล่าวว่า เขาบริหารธุรกิจและปฏิบัติตนโดยใช้ปรัชญา... (อ่านต่อ)