ผลวิจัย มศว ระบุเล่นหมากล้อมส่งผลให้เยาวชนเข้าใจชีวิต กล้าเผชิญปัญหาอย่างมีเหตุผล

        ผลวิจัย มศว ระบุเล่นหมากล้อมส่งผลให้เยาวชนเข้าใจชีวิต กล้าเผชิญปัญหาอย่างมีเหตุผล เสนอควรสนับสนุน ส่งเสริมให้แพร่หลาย หวังกล่อมเกลาอารมณ์ ความคิดความรู้สึก พฤติกรรมเยาวชน ดร.วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ได้ ศึกษาเรื่องหมากล้อมกับการกล่อมเกลาเยาวชน เนื่องจากหมากล้อมซึ่งเป็นการเล่นหมากกระดาน ถือเป็นศิลปะประจำชาติของจีน นิยมเล่นกันในหลายประทศแถบเอเชียตะวันออก หมากล้อมเป็นศาสตร์ที่ท้าทายผู้เล่นเพราะผู้เล่นต้องมีการวางแผนตลอดเวลาที่เล่น มองการณ์ไกล หาโอกาสสร้างต่อสู้และบุกชิงพื้นที่.... (อ่านต่อ)