มารยาทที่ดีในการเล่นหมากล้อม

 

  1. ก่อนการเล่นทุกครั้ง ควรกล่าวคำว่า “ขอคำแนะนำด้วยครับ/ค่ะ” เพื่อเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่ง และเมื่อเล่นจบเกม ควรกล่าวคำว่า “ขอบคุณมากครับ/ค่ะ
  2. ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนในสถานที่ที่มีการเล่นหมากล้อม เพราะจะเป็นการทำลายสมาธิผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะตามชมรมหมากล้อมต่างๆ หรือการแข่งขันใดๆ ก็ตาม
  3. ระหว่างการเล่นหรือการแข่งขัน หากไม่ใช่การเดินหมากชี้แนะ ไม่ควรพูดแนะนำสั่งสอนอีกฝ่าย และไม่ควรคุยกับคนอื่นไปด้วย หรือเดินไปดูการเล่นของคู่อื่น เพราะจะเป็นการดูถูกอีกฝ่ายและเสียมายาทอีกด้วย
  4. ในเกมส์ที่ใช้นาฬิกาจับเวลา ผู้ที่ได้ถือหมากขาวมีสิทธิ์เลือกด้านที่วางนาฬิกาตามความถนัดของตัวเอง
  5. ในระหว่างเกมส์ที่ใช้นาฬิกาจับเวลา ต้องวางก่อนค่อยกดนาฬิกา ถ้าเป็นตาที่เป็นการจับหมากกินต้องหยิบหมากที่ถูกจับกินของฝ่ายตรงข้ามออกจากกระดานออกให้หมดก่อนกดนาฬิกา
  6. ในการกดนาฬิกา ควรใช้มือที่วางเม็ดหมากกด ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใช้มือข้างหนึ่งวางเม็ดหมาก แล้วใช้มืออีกข้างกดนาฬิกา
  7. เมื่อเล่นจนถึง ดาเมะ (การถมพื้นที่ที่ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อจบเกมส์แล้ว) เราต้องบอกฝ่ายตรงข้ามว่าจบเกมส์แล้วนะ เป็นการยืนยันว่าจบเกมส์แล้วจากทั้งสองฝ่าย แล้วค่อยผลัดกันถมพื้นที่ และในกรณีที่ใช้นาฬิกาจับเวลา ต้องหยุดนาฬิกาเมื่อทั้งสองฝ่ายยืนยันกันว่าจบเกมส์แล้วทั้งคู่ (กติกาญี่ปุ่นจะไม่นับดาเมะอยู่ในเกมส์ด้วย จึงไม่ใช้นาฬิกาจับเวลา แต่ในกติกาจีนดาเมะยังนับรวมอยู่ในเกมส์ จึงต้องใช้นาฬิกาจับเวลาต่อ กรณีประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ใช้การนับตามแบบกติกาญี่ปุน)