เอ็ม 4 ดั้ง VS Qi Fei 6 ดั้ง รอบก่อนคู่ชิง BOC 1

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง