รายละเอียดการรับสมัคร และแบบฟอร์มรับสมัคร

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้ จะต้องมีฝีมือขั้นต่ำ 3 ดั้งขึ้นไป และผู้ที่มีฝีมือ 3-4 ดั้งจะต้องมาแข่งขันคัดตัวในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557

การรับสมัครจะ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2557 จนถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งจะมีฟอร์มให้กรอกเพื่อสมัครอยู่ทางด้านล่าง

 

 ตรวจสอบ เลขประจำตัวดั้ง หรือ ลำดับดั้งใน คลิ๊กที่นี่


***ขอให้ระมัดระวังด้วยว่า ถ้าข้อมูลที่กรอกมาผิดโดยเฉพาะเลขประจำตัวดั้งไม่ตรงกับชื่อ การสมัครจะถือว่าไม่สมบูรณ์ จะต้องสมัครใหม่***

***ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิ๊กที่นี่***

***หลังจากนั้นจะมีอีเมล์ส่งไปยืนยันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาตอบอีเมล์ยืนยันกลับภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มิฉะนั้นการสมัครจะถือว่าไม่สมบูรณ์***

ถ้าสมัครแล้ว ไม่มาแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ นับจากครั้งนี้ไปอีก 2 ครั้ง เว้นแต่ไม่ตอบอีเมล์ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันกลับ หรือ ยกเลิกการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัครเรียบร้อย