กำหนดการแข่งขัน

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงแชมป์ "ราชันย์หมากล้อมไทย 2014"  เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้อง 1111A-B  อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

 

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 (รอบคัดเลือก)

09.00-11.30 น. รอบคัดเลือกรอบที่ 1

12.30-15.00 น. รอบคัดเลือกรอบที่ 2

15.30-18.00 น. รอบคัดเลือกรอบที่ 3

 

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

08.30-11.00 น. แข่งรอบ 16 คน ให้เหลือ 8 คน

12.00-14.30 น. แข่งรอบ 8 คน ให้เหลือ 4 คน

14.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน

15.00-17.30 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 1

 

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557

09.00-11.30 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 2

12.30-15.00 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 3

15.30-18.00 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 4

 

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

09.00-11.30 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 5

12.30-15.00 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 6

15.30-18.00 น. วงทองคำ (รอบ 8 คน) รอบที่ 7

 

วันพุธ 20 สิงหาคม 2557 (วันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาที่คู่ชิงสามารถแข่งขันได้)

18.00-20.30 น. คู่ชิงรอบที่ 1

 

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

08.30-11.00 น. คู่ชิงรอบที่ 2

11.30-14.00 น. คู่ชิงรอบที่ 3

14.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

 

***หมายเหตุ*** สถานที่แข่งขัน จะแข่งขันที่กันที่ CP Tower ชั้น 11 ทุกครั้ง แต่จะเปลี่ยนไปแต่ละห้องตามความเหมาะสม