กฎกติกาและรางวัลการแข่งขัน

รายละเอียดการแข่งขันราชันย์หมากล้อม ครั้งที่ 2

 

1. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะรับเฉพาะผู้ที่มีระดับฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป โดยนักหมากล้อมระดับ 5 ดั้งขึ้นไปจะผ่านสู่รอบ 16 คนทันที ส่วน 3-4 ดั้งจะต้องแข่งรอบคัดเลือกเพื่อให้ได้ครบแค่ 16 คนเท่านั้น

2. รอบคัดเลือก มีจำนวนผู้ลงแข่งรอบคัดเลือกทั้งหมด 28 คน และจะทำการแข่งขันทั้งหมด 3 กระดาน

3. รอบที่ 1 แข่งขันจาก 16 คน ให้เหลือเพียง 8 คน และแข่งขันจาก 8 คน ให้เหลือเพียง 4 คนเท่านั้น

4. รอบที่ 2 จะรวม 4 คนที่ผ่านเข้ารอบครั้งนี้กับผู้ที่ได้อันดับ 2-5 จากการแข่งขันราชันย์หมากล้อมครั้งที่ 1 ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 8 คน และจะให้นักกีฬาทั้ง 8 คนทำการแข่งขันแบบพบกันหมด จำนวน 7 กระดาน ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับเจ้าของตำแหน่งราชันย์หมากล้อมครั้งที่ 1 ในระบบ 2 ใน 3 กระดาน ผู้ที่ชนะจะได้เป็นราชันย์หมากล้อมครั้งที่ 2 และจะอยู่ในตำแหน่งราชันย์หมากล้อมนี้เพื่อรอผู้มาท้าชิงต่อไป


เงินรางวัลในการแข่งขันราชันย์หมากล้อม ครั้งที่ 2

 

ช่วงที่ 1

ผู้ที่เข้ารอบทั้ง 8 คน จะมีค่าสนับสนุนการแข่งขันให้ตามกระดานที่ชนะ กระดานที่ชนะได้กระดานละ 1,000 บาท และกระดานที่แพ้ได้กระดานละ 200 บาท

อันดับที่ 1 ได้สิทธิ์เข้าท้าชิงตำแหน่งกับราชันย์หมากล้อมคนปัจจุบัน

อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

อันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

 ***หมายเหตุ*** อันดับที่ 2-5 ไม่ได้สิทธิ์เข้าไปรอรอบ 8 คน ในครั้งหน้า

 

ช่วงที่ 2

เป็นการแข่งกันระหว่างเจ้าของตำแหน่งราชันย์หมากล้อมกับผู้ท้าชิง

ผู้ที่ชนะเลิศราชันย์หมากล้อม จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท

ผู้พ่ายจากการชิงตำแหน่งราชันย์หมากล้อม จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท


กฎกติกาในการแข่งขัน

 

1.แต่ละกระดาน ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ หมดเวลาปรับแพ้ทันที

2.มาสายเกินกว่า 15 นาทีปรับแพ้ทันที โดยจะดูจากนาฬิกาที่กดของแต่ละคู่การแข่งขัน และผู้ที่แข่งขันจะต้องเป็นคนแจ้งว่าคู่แข่งยังไม่มากับคณะกรรมการ ถ้าไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์ที่อีกฝ่ายจะแพ้ด้วยเวลา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการในการรักษาเวลาการแข่งขัน

3.เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่า เกมจบลงแล้วก็จะเริ่มนับแต้ม แต่ถ้ายังไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ที่คิดว่าเกมยังไม่จบก็สามารถเดินต่อไปได้ และฝ่ายต่อไปก็ต้องดำเนินการแข่งขันในกระดานนั้นต่อ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการในกรณีที่มีฝ่ายหนึ่งต้องการเดินเพื่อให้ฝ่ายตรงข้าม แพ้เพราะหมดเวลา

4.ขาวมีโคมิ 6.5 แต้ม

5.คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่นับคะแนนให้เมื่อการแข่งขันแต่ละกระดานจบลง ขอให้เรียกคณะกรรมการและรอเวลาจนกว่าคณะกรรมการจะมานับ

6.ไม่ว่ามีกรณีพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ขอให้แจ้งคณะกรรมการทันทีก่อนที่จะมีการประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ มิเช่นนั้นคณะกรรมการถือว่าไม่ได้มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น และ เมื่อข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น คณะกรรมการการแข่งขันจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด และถือว่าเป็นผลที่สุด