วรวัฒน์ 5 ดั้ง VS ปริวรรต 5 ดั้ง

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง