กำหนดการแข่งขันและรายละเอียดวิธีการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 สถานที่แข่งขัน ตึกซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

08.30 จับสลากแบ่งสาย
09.00 เริ่มแข่งขันกระดานแรกทุกรุ่น (1-5 ดั้ง) (ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที)
10.30 แข่งขันกระดานที่ 2 (ให้เวลาฝ่ายละ 45 นาที)
13.30 เริ่มลงทะเบียนพิธีเปิด
14.00 พิธีเปิดเริ่ม
14.30 จบพิธีเปิด เริ่มแข่งขันกระดานที่ 3 (ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง)
16.30 เริ่มแข่งขันกระดานที่ 4 (ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง)

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 สถานที่แข่งขัน ตึกซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11

08.30 จับสลากแบ่งสาย
09.00 เริ่มแข่งขันกระดานที่ 1 (ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
12.00 พักเที่ยงทานอาหาร
13.00 เริ่มแข่งขันกระดานที่ 2 (ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สถานที่แข่งขัน ตึกซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 (วันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาที่คู่ชิงสามารถแข่งขันได้)

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 แข่งขันกระดานที่ 2 เวลา 08.00 น. แข่งขันกระดานที่ 3 เวลา 11.30 น. (ถ้ามี) พิธีปิดเวลา 14.30 น. (กำหนดการวันสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเล็กน้อย) 


รายละเอียดการแข่งขัน

รุ่น 5 ดั้ง

ในกรณีที่มีผู้แข่งขัน 5 คน ให้จับสลากโดยแบ่งเป็น 2 สาย สายที่มี 2 คนให้แข่งขันแบบ 2 ใน 3 เพื่อหาที่ 1 และ 2 ของสาย และอีกสายหนึ่งให้จับสลาก โดยกระดานที่ 1 จะมีหนึ่งคู่ที่แข่งขันกัน และ 1 คนที่ว่าง กระดานที่ 2 ให้เอาคนที่แพ้จากกระดานแรกมาแข่งกับคนที่ว่างในกระดานแรก คนที่แพ้ในกระดานที่ 2 นี้ตกรอบ กระดานที่ 3 ให้คนที่ชนะในกระดานแรกมาแข่งขันกับคนที่ขนะในกระดานที่ 2 ผู้ที่ชนะในกระดานที่ 3 ถือว่าเป็นที่ 1 ของสาย ในกระดานที่ 4 ให้เอาที่ 1 ของทั้งสองสายพบกัน เพื่อหาที่ 1 และที่ 2 และเอาที่ 2 ของทั้งสองสายพบกันเพื่อหาที่ 3 และ 4 ผู้ที่ได้ที่ 1 และ 2 จะมีเงินรางวัลตามที่แจ้ง ส่วนที่ 3 จะเข้ารอบ 8 คนสุดท้าย
ในกรณีที่มี 6 คน ให้ทั้งสองสายแข่งขันแบบมีคนที่ว่างหนึ่งมือ

รุ่น 1-4 ดั้ง

ใช้การแข่งขันแบบแพ้คัดออกในทุกกระดาน ทุกกลุ่มจะมีวิธีการจับสลากที่เหมือนกัน คือ จะเริ่มจับสลากในกระดานแรกเพียงอย่างเดียว โดยจะมีทั้งหมด 8 คู่ (เบอร์ 1-8 สองใบ) โดยกรรมการจะเอาเบอร์ออกตามจำนวนคนที่กลุ่มที่ไม่ถึง 16 เช่น กลุ่ม 1 ดั้งมี 12 คน ก็จะเอาสลากออก 4 ใบ ทำให้รอบแรกอาจจะมีการชนะบายอยู่ 4 คน ผู้ที่ได้เบอร์เหมือนกันจะพบกัน ส่วนผู้ที่จับสลากโดยไม่มีคู่ จะได้ชนะบาย
หลังจากจบรอบแรกแล้ว จะเหลือผู้ที่เข้ารอบ 8 คนของทุกกลุ่ม ก็จะเอาผู้ชนะของเบอร์ 1 พบกับเบอร์ 2 ไล่เรียงไปเรื่อย ๆ
เมื่อจบกระดานที่ 2 จะเอาผู้ชนะจากรอบที่ 2 ที่ไล่เรียงลำดับจากการจับสลากพบกัน โดยในกระดานที่ 3 นี้ จะมีผู้เข้าแข่งขันเพียง 4 คนเท่านั้นในแต่ละกลุ่ม
กระดานที่ 4 จะเป็นคู่ชิงในแต่ละรุ่น