ชาญ 4 ดั้ง VS ต๊อป 5 ดั้ง รอบ 6

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 8 คิวถึง 3 ดั้ง