กำหนดการแข่งขันโดยละเอียด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 สถานที่แข่งขัน โรงแรมดุสิตธานี สีลม ห้อง ดุสิตธานีฮอล์

08.30  นักกีฬามาถึง ลงทะเบียนและรับเสื้อนักกีฬา
08.45  เริ่มจับสลากคู่แข่งขัน
09.00  เริ่มการแข่งขันกระดานที่ 1 มีของว่างและขนมของโรงแรมระหว่างแข่ง
11.30  จบกระดานที่ 1
12.00  ทานอาหารเที่ยงของโรงแรม
13.30  พิธีเปิด
14.00  เริ่มการแข่งขันกระดานที่ 2 มีของว่างและขนมของโรงแรมระหว่างแข่ง
16.30  จบกระดานที่ 2 และย้ายไปแข่งกระดานที่ 3 ที่สมาคม
17.00  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 3
19.30  จบกระดานที่ 3

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สถานที่แข่งขัน โรงแรมดุสิตธานี สีลม ห้อง ศาลาแดง

09.00  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 4 มีของว่างและขนมของโรงแรมระหว่างแข่ง
11.30  จบกระดานที่ 4
11.30  ทานอาหารเที่ยงของโรงแรม
12.30  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 5
15.00  จบกระดานที่ 5
15.00  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 6 มีของว่างและขนมของโรงแรมระหว่างแข่ง
17.30  จบกระดานที่ 6

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2557 สถานที่แข่งขัน โรงแรมดุสิตธานี สีลม ห้อง ศาลาแดง

09.00  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 7 มีของว่างและขนมของโรงแรมระหว่างแข่ง
11.30  จบกระดานที่ 7
11.30  ทานอาหารเที่ยงของโรงแรม
12.30  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 8
15.00  จบกระดานที่ 8
15.00  เริ่มแข่งขันกระดานที่ 9 มีของว่างและขนมของโรงแรมระหว่างแข่ง
17.30  จบกระดานที่ 9

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 สถานที่แข่งขัน โรงแรมดุสิตธานี สีลม ห้อง นภาลัย

08.30  เริ่มแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศกระดานที่ 1
11.00  จบกระดานชิงชนะเลิศกระดานที่ 1
11.00  ทานอาหารเที่ยงของโรงแรม
11.30  เริ่มแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศกระดานที่ 2 (ถ้ามี)
14.00  จบกระดานชิงชนะเลิศกระดานที่ 2 (ถ้ามี)
14.00  พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล