การรับสมัคร

การแข่งขันรายการนี้ เป็นการแข่งขันที่รับจำนวนผู้แข่งขันอย่างจำกัด

โดยจะรับสมัครแบบใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อน ถ้าเต็มผู้ที่สมัครหลังจากนั้นจะเป็นแบบ Waiting List คือรอว่ามีใครจะยกเลิกไม่เข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่

การรับสมัครจะ เปิดรับสมัคร วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น. ในหน้านี้ จะมีฟอร์มให้กรอกเพื่อสมัครอยู่ทางด้านล่าง

 

 เลขประจำตัวดั้ง หรือ ลำดับดั้งใน http://www.thaigo.org/dan.html


***ขอให้ระมัดระวังด้วยว่า ถ้าข้อมูลที่กรอกมาผิดโดยเฉพาะเลขประจำตัวดั้งไม่ตรงกับชื่อ การสมัครจะถือว่าไม่สมบูรณ์ จะต้องสมัครใหม่ และนั่นก็หมายถึงรายชื่อจะถูกเข้าคิวจากท้ายใหม่***

***เมื่อก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ 1-2 อาทิตย์ จะมีอีเมล์ส่งไปยืนยันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าไม่มีการตอบกลับภายใน 3 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ และผู้ที่เป็น Waiting List จะได้รับอีเมล์แข่งขันแทนและจะต้องตอบกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด***

ถ้าสมัครแล้ว ไม่มาแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ นับจากครั้งนี้ไปอีก 2 ครั้ง เว้นแต่ไม่ตอบอีเมล์ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันกลับ หรือ ยกเลิกการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 เท่านั้น

 

ปิดรับสมัครแล้วครับ