สำหรับทีมต่างจังหวัดในการส่งวางมือ และ ส่งผลการแข่งขัน

การส่งใบวางมือนี้ จะถูกส่งมาในระบบโดยอัตโนมัติ และ จะไม่มีการเปิดเผยล่วงหน้าให้กับผู้ใด

 

โปรดระวัง

1. ให้ใส่รอบที่ต้องการจะวางมือลงไปในฟอร์ม การกรอกหนึ่งครั้งเท่ากับกรอกเพียงหนึ่งรอบ ดังนั้น ในบางวันมีการแข่ง 2 ครั้ง ก็ต้องกรอก 2 รอบ และ ถ้ามีการแข่งขัน 3 ครั้ง ก็ต้องกรอก 3 รอบ

2. ลำดับดั้ง ไม่ใช่ จำนวนดั้ง แต่เป็นลำดับที่อยู่ในสมาคม ถือเป็นเลขประจำตัวดั้งของผู้เข้าแข่งขัน ถ้าไม่ชัดเจนให้เช็คได้ที่ http://www.thaigo.org/dan.html

3. สำหรับผลการแข่งขัน ให้ใส่ในกล่อง comment ทางด้านล่าง โดยแจ้งทีมของท่านและทีมของคู่แข่ง โต๊ะใดชนะหรือแพ้โต๊ะใด และ ผลรวมของทีมเป็นอย่างไร


ใบส่งมือวางสำหรับทีมต่างจังหวัด

กรุณากรอกให้ครบถ้วน
#1 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 11:39:16
ส่งผลการแข่งขันค่ะ ระหว่างทีม Choice กับ True online
chms01 ชนะ tron01
chms02 ชนะ cola02
chms03 แพ้ cola03
chms04 แพ้ cola04
#2 โดย: ดนัย สุวัชรา [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 11:45:38
ส่งผลการแข่งขันครับ ระหว่างทีม อิชิตัน (ICTN) กับ คาลพิส แลคโตะ (CALT)
ICTN01 ชนะ CALT01
ICTN02 แพ้ CALT02
ICTN03 แพ้ CALT03
ICTN04 แพ้ CALT04
#3 โดย: ชยพล [IP: 1.1.220.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 13:09:07
ส่งผลการแข่งขันครับ ระหว่างทีม SCG กับ Japan
scgx01 ชนะ japan01
scgx02 แพ้ japan02
scgx03 ชนะ japan03
scgx04 แพ้ japan04
#4 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.79.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 14:09:49
ส่งผลการแข่งขันครับ ระหว่างทีม คาโกเมะ (KAGOME) กับ PTT Hy Force
KAGOME แพ้รวดครับ -..-
#5 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.79.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 16:14:32
ส่งผลการแข่งขันครับ รอบ 2
ระหว่างทีม คาโกเมะ (KAGOME) กับ Panasonic
KAGOME แพ้รวดครับ -..-
#6 โดย: ชยพล [IP: 180.183.179.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 17:27:02
ส่งผลการแข่งขันครับ ระหว่างทีม SCG กับ CHINESE TAIPEI
scgx01 ชนะ cmc01
scgx02 แพ้ cmc02
scgx03 แพ้ cmc03
scgx04 แพ้ cmc04
#7 โดย: ดนัย สุวัชรา [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 17:52:30
ส่งผลการแข่งขันครับ รอบที่ 2 ระหว่างทีม อิชิตัน (ICTN) กับ PTT HYFORCE (PTTH)
ICTN01 ชนะ PTTH01
ICTN02 แพ้ PTTH02
ICTN03 แพ้ PTTH03
ICTN04 แพ้ PTTH04
#8 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-02-08 18:02:30
ส่งผลการแข่งรอบ 2 ค่ะ ทีม Choice เสมอกับทีม Pumpui
1 : chms01 ชนะ pmpu01
2 : chms02 แพ้ pmpu02
3 : chms03 แพ้ pmpu03
4 : chms04 ชนะ pmpu04
#9 โดย: ชยพล [IP: 1.10.213.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 11:35:58
ส่งผลการแข่งขันรอบ 3 ครับ ระหว่างทีม SCG กับ shantou
scgx01 ชนะ shantou01
scgx02 แพ้ shantou02
scgx03 แพ้ shantou03
scgx04 แพ้ shantou04
#10 โดย: ดนัย สุวัชรา [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 11:38:01
ส่งผลการแข่งขันครับ รอบที่ 3 ระหว่างทีม อิชิตัน (ICTN) กับ Panasonic (Panason) - เสมอ ครับ
ICTN01 ชนะ Panason01
ICTN02 แพ้ Panason02
ICTN03 ชนะ Panason03
ICTN04 แพ้ Panason04
#11 โดย: วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ [IP: 223.205.249.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 12:07:56
ส่งผลการแข่งขันค่ะ ระหว่างทีม TCL กับ PURE รอบที่ 3 TCL แพ้ครับ
tclx01 แพ้ pure01
tclx02 แพ้ pure02
tclx03 แพ้ pure03
tclx04 ชนะ pure04
#12 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 12:33:15
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 3 ระหว่างทีม Choice กับ MFEC ผล 1 - 3 ค่ะ
chms01 ชนะ mfec01
chms02 แพ้ mfec02
chms03 แพ้ mfec03
chms04 แพ้ mfec04
#13 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.231.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 12:51:41
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 3 ระหว่างทีม Kagome กับ True move-H ผล 3 - 1 ครับ
kagm01 ชนะ trmh01
kagm02 แพ้ trmh02
kagm03 ชนะ trmh03
kagm04 ชนะ trmh04
#14 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.231.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 15:01:38
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 4 ระหว่างทีม Kagome กับ Jiaranai ผล 1 - 3 ครับ
kagm01 แพ้ jrne01
kagm02 แพ้ jrne02
kagm03 แพ้ jrne03
kagm04 ชนะ jrne04
#15 โดย: ชยพล [IP: 1.10.213.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 15:10:03
ส่งผลการแข่งขันรอบ 4 ครับ ระหว่างทีม SCG กับ shantou
scgx01 ชนะ tclx01
scgx02 ชนะ tclx02
scgx03 ชนะtclx03
scgx04 ชนะ tclx04
#16 โดย: วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 15:25:05
ส่งผลการแข่งขันค่ะ ระหว่างทีม TCL กับ SCG รอบที่ 4
tclx01 แพ้ scgx01
tclx02 แพ้ scgx02
tclx03 แพ้ scgx03
tclx04 แพ้ scgx04
#17 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 15:43:17
ส่งผลการแข่งขัน รอบที่ 4 ระหว่างทีม Choice เสมอ ทีม Pure ค่ะ
chms01 แพ้ pure01
chms02 แพ้ pure02
chms03 ชนะ pure03
chms04 ชนะ pure04
#18 โดย: ดนัย สุวัชรา [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 15:44:47
ส่งผลการแข่งขันครับ รอบที่ 3 ระหว่างทีม อิชิตัน (ICTN) กับ True move H (TRMH)- อิชิตันชนะ ครับ
ICTN01 ชนะ TRMH01
ICTN02 ชนะ TRMH02
ICTN03 ชนะ TRMH03
ICTN04 แพ้ TRMH04
#19 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.231.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 17:25:08
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 5 ระหว่างทีม Kagome กับ Meji ผล 0-4 ครับ
#20 โดย: วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 18:20:18
ส่งผลการแข่งขันค่ะ ระหว่างทีม TCL กับ Srithai Superware รอบที่ 5
tclx01 ขนะ stsw01
tclx02 ชนะ stsw02
tclx03 ชนะ stsw03
tclx04 ชนะ stsw04
#21 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 18:54:11
ส่งผลการแข่งขัน รอบที่ 5 ทีม Choice เสมอ ทีม SCGX
Choice01 แพ้ SCGX01
Choice02 ชนะ SCGX02
Choice03 ชนะ SCGX03
Choice04 แพ้ SCGX04
#22 โดย: ดนัย สุวัชรา [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-01 19:41:57
ส่งผลการแข่งขันครับ รอบที่ 5 ระหว่างทีม อิชิตัน (ICTN) กับ Jiaranai (JREN)- อิชิตันแพ้ ครับ
ICTN01 แพ้ JREN01
ICTN02 แพ้ JREN02
ICTN03 ชนะ JREN03
ICTN04 แพ้ JREN04
#23 โดย: ชยพล [IP: 1.10.213.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 12:33:20
รายงานผลรอบ 6 ระหว่างทีม SCG กับทีม CT ผลSCG ชนะ 3-1 ครับ
scgx01 ขนะ ctxx01
scgx02 ขนะ ctxx02
scgx03 แพ้ ctxx03
scgx04 ขนะ ctxx04
#24 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.118.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 12:36:13
ส่งผลการแข่งขัน รอบที่ 6 ระหว่าง Kagome กับ Scotch Eazy ผล แพ้ 1-3
Kagm01 แพ้ Scot01
Kagm02 แพ้ Scot02
Kagm03 แพ้ Scot03
Kagm04 ชนะ Scot04
#25 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 12:47:49
ส่งผลการแข่งขัน รอบที่ 6 ทีม Choice ชนะทีม Srithaisuperware
chms01 ชนะ stsw01
chms02 ชนะ stsw02
chms03 ชนะ stsw03
chms04 ชนะ stsw04
#26 โดย: วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 14:21:15
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 6 ระหว่าง ทีมTCL กับทีมJapan
tclx01 แพ้ japan01
tclx02 แพ้ japan02
tclx03 แพ้ japan03
tclx04 แพ้ japan04
#27 โดย: ดนัย [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 15:10:25
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 6 ครับ ทีม อิชิตัน(ICTN) กับทีมซีพีเมจิ(CPMJ)
ICTN01 ชนะ CPMJ01
ICTN02 แพ้ CPMJ02
ICTN03 แพ้ CPMJ03
ICTN04 แพ้ CPMJ04
#28 โดย: ดนัย [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 15:55:14
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 7 ครับ ทีม อิชิตัน(ICTN) กับ ทีม สก๊อตอีซี่ (SCOT)
ICTN01 แพ้ SCOT01
ICTN02 ชนะ SCOT02
ICTN03 ชนะ SCOT03
ICTN04 แพ้ SCOT04
#29 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 16:32:03
ส่งผลการแข่งขัน รอบที่ 7 ทีม Choice เสมอกับทีม Japan
chms01 ชนะ japan01
chms02 แพ้ japan02
chms03 แพ้ japan03
chms04 ชนะ japan04
#30 โดย: ดนัย [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 18:13:01
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 8 ครับ ทีม อิชิตัน(ICTN) กับ ทีม เวียดนาม(SAIGON)
ICTN01 แพ้ SAIGON01
ICTN02 แพ้ SAIGON02
ICTN03 แพ้ SAIGON03
ICTN04 ชนะ SAIGON04
#31 โดย: วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 18:16:55
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 7 ระหว่าง ทีมTCL กับทีมCMC ครับ
tclx01 แพ้ cmc01
tclx02 แพ้ cmc02
tclx03 แพ้ cmc03
tclx04 แพ้ cmc04
#32 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 19:06:55
ส่งผลการแข่งขัน รอบที่ 8 ทีม Choice แพ้ทีม cmc ค่ะ
chms01 แพ้ cmc01
chms02 แพ้ cmc02
chms03 แพ้ cmc03
chms04 แพ้ cmc04
#33 โดย: ธนาคาร [IP: 180.180.118.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 19:21:54
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 7 กับ 8 ทีม Kagome แพ้ทีม เวียดนาม และทีม เกาหลี
(แพ้ทุกมือ)
#34 โดย: วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ [IP: 27.145.244.xxx]
เมื่อ: 2014-03-08 19:59:41
ส่งผลการแข่งขันรอบที่ 8 ระหว่าง ทีมTCL กับทีมShantou ครับ
tclx01 แพ้ shantou01
tclx02 แพ้ shantou02
tclx03 แพ้ shantou03
tclx04 แพ้ shantou04
#35 โดย: ดนัย [IP: 171.98.131.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 11:05:15
ส่งผลรอบที่ 9 ทีม ICTN เสมอ ทีม ARIRANG
ICTN01 แพ้ ARIRANG01
ICTN02 ชนะ ARIRANG02
ICTN03 แพ้ ARIRANG03
ICTN04 ชนะ ARIRANG04
#36 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 11:25:06
ส่งผลรอบที่ 9 ทีม Choice แพ้ ทีม Shantou ทุกมือค่ะ T_T
#37 โดย: ดนัย [IP: 171.98.131.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 15:38:43
ส่งผลรอบที่ 10 ทีม อิชิตัน แพ้ Fujian 4-0 เลยครับ
#38 โดย: วันเฉลิม [IP: 171.98.131.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 15:49:50
ผลการแข่งขันรอบที่ 10 ระหว่างทีม TCL กับ ทีม Choice Ministore ครับ
tclx01 แพ้ chms01
tclx02 แพ้ chms02
tclx03 แพ้ chms03
tclx04 แพ้ chms04
#39 โดย: วรัญญู [IP: 223.204.30.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 16:06:50
ส่งผลรอบที่ 10 ระหว่าง unif กับ kagome

ีืunif01 แพ้ kagm01
unif02 ชนะ kagm02
unif03 ชนะ kagm03
unif04 ชนะ kagm04
#40 โดย: วันเฉลิม [IP: 171.98.131.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 17:21:58
ผลการแข่งขันรอบที่ 11 ระหว่างทีม TCL กับ ทีม CT
tclx01 ชนะ ctxx01
tclx02 แพ้ ctxx02
tclx03 ชนะ ctxx03
tclx04 ชนะ ctxx04
#41 โดย: ธนาคาร [IP: 1.20.216.xxx]
เมื่อ: 2014-03-29 19:04:22
ผลการแข่งขันรอบที่ 11 ระหว่าง Kagome กับ Metcon(สิงค์โปร์)

kagm01 ชนะ metcon01 (คู่แข่งไม่มา)
kagm02 ชนะ metcon02 (คู่แข่งไม่มา)
kagm03 ชนะ metcon03 (คู่แข่งเน็ตหลุด)
kagm04 ชนะ metcon04 (ชนะปกติ)
#42 โดย: ดนัย [IP: 223.207.99.xxx]
เมื่อ: 2014-04-05 10:38:12
ผลการแข่งรอบที่ 12 อิชิตัน(ICTN) กับ Kagome
ICTN01 ชนะ KAGM01
ICTN02 ชนะ KAGM02
ICTN03 แพ้ KAGM03
ICTN04 ชนะ KAGM04
#43 โดย: จักรกฤษณ์ [IP: 110.168.52.xxx]
เมื่อ: 2014-04-05 11:49:48
ผลการแข่งขันรอบที่ 12 TCL กับ NEC
tclx01 แพ้ necx01
tclx02 ชนะ necx02
tclx03 แพ้ necx03
tclx04 ชนะ necx04
#44 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-04-05 11:59:54
ส่งผลการแข่งขัน รอบ 12 ทีม Choice ชนะทีม CTX
chms01 ชนะ ctx01
chms02 ชนะ ctx02
chms03 ชนะ ctx03
chms04 ชนะ ctx04
#45 โดย: จักรกฤษณ์ [IP: 124.122.16.xxx]
เมื่อ: 2014-04-05 14:52:28
ผลการแข่งขันรอบที่ 13 ทีม TCL กับ Truemove Online

tclx01 แพ้ tron01
tclx02 ชนะ tron02
tclx03 ชนะ tron03
tclx04 ชนะ tron04
#46 โดย: ดนัย [IP: 223.207.99.xxx]
เมื่อ: 2014-04-05 15:37:17
ผลการแข่งรอบที่ 13 ทีมอิชิตัน(ICTN) กับ สิงคโปร(METCON)
ICTN01 ชนะ METCON01
ICTN02 ชนะ METCON02
ICTN03 ชนะ METCON03
ICTN04 แพ้ METCON04
#47 โดย: ธัญทิวา [IP: 110.77.137.xxx]
เมื่อ: 2014-04-05 16:12:03
ส่งผลการแข่งขันรอบ 13 ทีม Choice ชนะ ทีม NEC
chms01 ชนะ necx01
chms02 ชนะ necx02
chms03 ชนะ necx03
chms04 ชนะ necx04

ชื่อผู้ตอบ: