เฉิน หน่าย ซาน 6 ดั้ง VS หลี่ จาง หยวน 2 ดั้ง(อาชีพ)

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง