กระดูก 5 ดั้ง VS อ๊อฟ 5 ดั้ง ชิงราชันย์หมากล้อม กระดานที่ 3

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิว ถึง 5 ดั้ง