กฎกติกาอย่างเป็นทางการ

กฎกติกาลีกหมากล้อม 16 ดั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันปี 2556

หลังจากที่ได้มีการนำกฎกติกาที่ประกาศออกไปอย่างไม่เป็นทางการ มาประชุมกับผู้จัดการทีมที่ได้จัดขึ้นนั้น ได้มีการถกเถียงและวิเคราะห์ในหลาย ๆ จุดเพื่อหาจุดที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ รวมถึงได้ปรึกษาคุณก่อศักดิ์ ชัยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับหลาย ๆ ประเด็น จึงได้สรุปและออกมาเป็นกติกาอย่างเป็นทางการทางด้านล่างนี้

กฎกติกานี้ บางส่วนอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จะมีการประกาศเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ แต่สิ่งที่ประกาศออกมาแล้วในนี้ จะไม่แก้ไขใด ๆ อีก

 

การรวมทีม

-          นักกีฬาจะมีทั้งหมด 5 คน โดยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ โดยรวมระดับฝีมือทั้งหมดไม่เกิน 16 ดั้ง

-          นักกีฬาจะต้องมีระดับฝีมือที่เป็นดั้งเท่านั้น

-          ไม่มีการจำกัดขั้นต่ำในการรวมทีม

-          มี High-Dan (4 ดั้งขึ้นไป) ได้ไม่เกิน 2 คน จะมี 1 คน หรือ ไม่มีก็ได้

-          ทีมที่มีผู้เล่นจากกรุงเทพ ฯ หรือปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และในที่นี่ จะเรียกสั้น ๆ ว่า ผู้เล่นจากกรุงเทพ ฯ) โดยดูจากการพักอาศัยในปัจจุบัน จะต้องเป็นผู้เล่นในกรุงเทพ ฯ หรือปริมณฑลทั้งหมด นั่นคือไม่สามารถเล่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทั้งทีม และทีมที่เป็นผู้เล่นต่างจังหวัด จะต้องเป็นผู้เล่นต่างจังหวัดทั้งหมด คือ ทั้งทีมจะเล่นผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด และแม้ว่าในรอบใด ๆ ที่ทีมกรุงเทพ ฯ จะต้องพบกับทีมที่แข่งจากต่างจังหวัด ทีมผู้เล่นในกรุงเทพ ฯ ก็ต้องมาทำการแข่งขันที่สนามแข่งขันที่กรรมการจัดไว้เท่านั้น ไม่สามารถเล่นจากทางบ้านได้ ในกรณีที่สถานภาพของผู้เล่นท่านใดจะเป็นกรุงเทพ ฯ หรือต่างจังหวัดนั้น ให้ถือว่าการตัดสินของกรรมการเป็นผลชี้ขาด

-          จะต้องมีผู้จัดการทีม โดยรายละเอียดของผู้จัดการทีมดูด้านล่าง

-          ถ้าไม่ครบตามเกณฑ์ข้างต้น ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้

คำแนะนำในการรวมทีม

-          ควรจะมีผู้หญิงในทีม เพราะสามารถลุ้นรางวัล Best Woman Warrior ได้ เนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ ในแต่ละรอบที่แข่งขันจะวางมือใหม่หมด ทำให้สามารถลุ้นเอาชนะในทุกรอบได้

-          ในทีมใด ๆ ควรจะประกอบไปด้วยคนหลาย ๆ รูปแบบ ไม่ควรจะมีนักเรียนหรือนักศึกษาในทีมเดียวกันทั้งหมด เพราะเมื่อติดธุระหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะต้องไปทำด้วยกันทั้งหมด เช่น สอบ หรือ ฝึก รด การแข่งขันจะดำเนินไปโดยไม่มีการเลื่อน


การสมัคร

-          สามารถรวมทีมให้ครบทั้งทีมและสมัครได้เป็นทีม

-          สำหรับผู้ที่หาทีมไม่ได้และต้องการจะเข้าร่วมการแข่งขัน ให้กรอกข้อมูลเข้ามาในเวปไซด์ www.jbgoac.com เพื่อใช้เวปเป็นศูนย์กลางในการรวมทีม แต่ไม่รับรองว่าจะได้เข้าร่วมทีมและแข่งขันหรือไม่ แต่ถ้ามีการกรอกข้อมูลเข้ามามาก ๆ ก็สามารถรวมเป็นทีมได้

-          ถ้าจำนวนทีมที่สมัครเกิน 20 ทีมที่กรรมการตั้งเป้าไว้ จะพิจารณาจากประวัติของนักกีฬาแต่ละคนในทีมว่าเป็นอย่างไร โดยดูจากผลงานการแข่งขัน หรือการไม่มาแข่งขันในอดีต และเป็นสิทธิ์ของกรรมการที่จะตัดทีมใด ๆ ออก ตามเหตุผลที่เห็นสมควรเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้ดุเดือดและสามารถพัฒนาฝีมือของนักกีฬาทั้งหมดได้ คำตัดสินของกรรมการ ไม่ว่าจะออกมาในทางใด ถือเป็นอันสิ้นสุด

คำแนะนำในการสมัคร

-          การแข่งขันครั้งนี้จะรับจำนวนทีมของประเทศไทยเพียง 20 ทีมเท่านั้น ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องรีบสมัครจากเหตุผลว่า มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน แต่ให้คัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมทีมให้มีคุณภาพ และสมัครเข้าแข่งขันให้ทันภายในกำหนดรับสมัคร

 

ผู้จัดการทีม

-          สามารถเป็นนักกีฬาที่ทำการแข่งขันด้วยได้

-          จะต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันปิดรับสมัครการแข่งขันลีก

-          จะต้องมีระดับฝีมือ 1 คิวขึ้นไปโดยทดสอบระดับฝีมืออย่างเป็นทางการจากสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย

คำแนะนำสำหรับผู้จัดการทีม

-          งานของผู้จัดการทีมดูเหมือนว่าจะเบาก็เบา จะหนักก็หนัก ถ้าต้องการให้ผลงานของทีมดี ๆ ผู้จัดการทีมอาจต้องทำการบ้านเยอะมากขึ้นอีกหน่อย แต่ทว่า ข้อมูลที่อยู่ในเวปไซด์ก็สามารถแบ่งเบาภาระของผู้จัดการทีมไปได้อย่างมาก

-          งานหลักของผู้จัดการทีม จะมี 2 ส่วน คือ การติดต่อกับผู้ให้การสนับสนุนของทีมตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผลการแข่งขัน หรือ การขอการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อผลงานที่ดีขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือ การส่งนักกีฬาเข้าทำการแข่งขันในแต่ละรอบ ที่จะต้องดูในแต่ละรอบก่อนว่าจะพบกับทีมใดบ้าง และส่งมือนักกีฬาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้

-          กฎกติกาในครั้งนี้ ถือว่าค่อนข้างไม่ตายตัว เพื่อให้ผู้จัดการทีมสามารถทำงานกับทีมตัวเองให้ได้ผลที่ดีที่สุด ผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดจะสามารถลุ้นรางวัลผู้จัดการทีมดีเด่นได้ ดูรายละเอียดได้ทางด้านล่าง

 

การแข่งขันในแต่ละรอบ

-          จาก 5 คนในทีม จะแข่งขันเพียง 4 คนเท่านั้น โดยจะนั่งทำการแข่งขันในโต๊ะที่ 1 ถึง โต๊ะที่ 4

-          การวางมือ จะวางอย่างไรก็ได้ ใครจะนั่งโต๊ะใดในรอบใดก็ได้

-          ทีมนักกีฬากรุงเทพ ฯ (และปริมณฑล) จะต้องทำการส่งชื่อที่จะนั่งประจำโต๊ะใดในรอบนั้น ๆ ก่อนการแข่งขันเริ่ม 15 นาที ส่วนทีมต่างจังหวัด จะต้องส่งผ่านทางเวปไซด์ www.jbgoac.com ก่อนเที่ยงคืนที่จะเริ่มแข่งในวันถัดไป ถ้าไม่ส่งรายชื่อกับโต๊ะที่จะทำการแข่งขัน จะให้นั่งตามรายชื่อโดยเรียงลำดับจากรายชื่อที่สมัครไว้ ส่วนทีมต่างประเทศไม่ต้องส่งมือ (เนื่องจากทีมต่างประเทศไม่มีรางวัลเฉพาะของบุคคล แต่จะมีการเก็บรายชื่อของทีมต่างประเทศในแต่ละรอบให้ เพื่อผู้จัดการทีมจะได้วางแผนเมื่อทีมตัวเองจะต้องทำการแข่งขันกับทีมนั้น ๆ)

-          นักกีฬาที่มาช้าเกินกว่า 15 นาทีให้ปรับแพ้ทันที โดยดูจากนาฬิกาที่กดในการแข่งขัน นักกีฬาจะต้องกดนาฬิกาทันทีที่กรรมการแจ้งให้กด และนักกีฬาของทีมที่ชนะจะต้องแจ้งกรรมการทันทีเมื่อชนะด้วยเวลา ถ้าไม่แจ้งภายใน 20 นาทีจากนาฬิกาประจำห้องแข่งขันหลังจากที่เริ่มการแข่งขัน ให้ถือว่าแพ้ทั้งคู่

-          ในกรณีที่นักกีฬาที่ส่งรายชื่อในโต๊ะใด ไม่มาแข่งขัน จะมีการรวบรวมสถิติของการแพ้แบบไม่มีการแข่งขันเอาไว้ โดยไม่มีเหตุจำเป็นเพียงพอ และจะมีผลกับการแข่งขันในลีกครั้งต่อ ๆ ไปที่อาจจะไม่ให้เข้าร่วมในการแข่งขัน ถ้าไม่ส่งรายชื่อสำหรับโต๊ะใด นักกีฬาที่ไม่ได้มาในทีมนั้นจะถูกเก็บข้อมูลเอาไว้ว่าไม่ได้มาแข่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการสำหรับเหตุผลของการไม่มาแข่งขัน

-          ในกรณีที่เกิด 3 โคะขึ้นมาบนกระดาน และไม่สามารถตัดสินผลได้ ให้ถือว่าโต๊ะนั้นทั้งสองฝ่ายชนะไปคนละ 0.5 กระดาน

-          การจับสลากในการถือหมาก ถ้าเป็นการแข่งขันพบกันด้วยกระดาน ให้โต๊ะที่ 1 เป็นผู้เสี่ยงทายหมาก และโต๊ะต่อ ๆ ไป ให้สลับสีกันไปจนโต๊ะที่ 4 สำหรับการแข่งขันทางอินเตอร์เน็ต ให้เสี่ยงทายกระดานของแต่ละโต๊ะเองไม่เกี่ยวข้องกัน

-          สำหรับการแข่งขันกระดานใด ที่ผลการแข่งขันบนกระดานชัดเจนแล้ว เช่น ตายไปหนึ่งกลุ่มใหญ่ ๆ หรือ พื้นที่ไม่พออย่างมาก และไม่มีการสู้รบหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแล้ว ถ้านักกีฬาที่จะแพ้พยายามที่จะเดินหมากต่อไปเพื่อพยายามจะชนะเวลา นักกีฬาอีกฝ่ายสามารถยกมือเรียกกรรมการให้เข้าทำการตัดสินได้ทันที และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

-          การกดนาฬิกา จะต้องทำอย่างสุภาพนิ่มนวลตลอดการแข่งขัน ถ้ามีการกดนาฬิกาอย่างรุนแรงในกรณีใดก็ตาม จะปรับแพ้ทันที

คำแนะนำในการแข่งขันแต่ละรอบ

-          ผู้จัดการทีมควรจะพร้อมในการส่งรายชื่อก่อนเข้าแข่งขันในแต่ละรอบ หรือ ให้ตัวแทนส่งรายชื่อแทนก็ได้ โดยดูจากประวัติของทีมนั้น ๆ ว่าเอานักกีฬาคนใดลงในโต๊ะใด เพื่อหาโอกาสในการชนะให้มากที่สุด หรืออย่างน้อยก็ยันเสมอ

-          เพื่อรักษาเวลาในการแข่งขันมิให้ล่าช้า ในกรณีที่เกิดการชนะด้วยเวลา กรุณาแจ้งกรรมการทันทีเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง กรรมการจะไม่เป็นผู้เตือนในเรื่องนี้

-          นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กรุณาเช็คตารางเวลาของตัวเองกับตารางเวลาในการแข่งขันลีกครั้งนี้ ว่าไม่สามารถแข่งขันได้ในรอบใด เพื่อแจ้งให้ผู้จัดการทีมทราบและเตรียมทีมให้พร้อมต่อไป

-          เมื่อผลการแข่งขันในแต่ละรอบแจ้งออกมาแล้ว ผู้จัดการทีมควรตรวจสอบผลของทีมตัวเองให้ถูกต้องก่อนจะทำการแข่งขันรอบต่อไป

-          เมื่อจะต้องเจอกับทีมจากต่างประเทศ ควรวางแผนให้ดี

 

เงื่อนไขของการแข่งขันแต่ละทีม

-          ทีมทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน 26 ทีม และแบ่งเป็น 2 กลุ่มเช่นเดิม ดังนั้น ถ้าจำนวนของทีมที่จะเริ่มการแข่งขันเปลี่ยนแปลง ตัวเลขที่ระบุในหัวข้อนี้จะเปลี่ยนแปลง ตัวเลขนี้จะระบุสุดท้ายเมื่อทีมจากต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว

-          ในแต่ละทีม ทุกคนจะต้องแข่งอย่างน้อย 4 กระดาน (มาจาก 1 ใน 3 ของจำนวนการแข่งขันทั้งหมด)

-          ทีมใดที่นักกีฬาแข่งขาดตามจำนวนที่กำหนด จะหักคะแนนหลักของการแข่งขันตามจำนวนกระดานที่ขาดในการแข่งขัน และอาจจะมีผลในการแข่งขันในปีต่อไปที่ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้

คำแนะนำสำหรับเงื่อนไขของการแข่งขันแต่ละทีม

-          ควรจะวางแผนให้ดี เพื่อให้ทีมสามารถเอาชนะได้ โดยเงื่อนไขที่ทุกคนจะต้องเล่นอย่างน้อย 4 กระดาน

-          กรรมการจะทำการประกาศตัวเองกระดานอย่างน้อย 4 กระดานนี้อีกครั้ง ถ้าจำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะสำคัญ ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

 

ผลการแข่งขันในแต่ละรอบ

-          การแข่งขันจะแบบทีมทั้งหมดเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12-13 ทีม ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมต่างประเทศ การแบ่งกลุ่มนี้จะใช้วิธีจับสลากในงานแถลงข่าว โดยจะจัดแบ่งทีมจากต่างประเทศไว้แล้วและให้ทีมจากไทยจับสลากลงไป

-          นับผลการแข่งขันจากทั้ง 4 โต๊ะการแข่งขัน ถ้าทีมใดชนะ จะได้คะแนนหลัก 2 คะแนน

-          นับผลการแข่งขันจากทั้ง 4 โต๊ะการแข่งขัน ถ้าทีมใดแพ้ จะได้คะแนนหลัก 0 คะแนน

-          นับผลการแข่งขันจากทั้ง 4 โต๊ะการแข่งขัน ถ้าทีมใดเสมอ จะได้คะแนนหลัก 1 คะแนน นั่นหมายความว่าแบ่งไปคนละ 1 คะแนน

-          ในแต่ละโต๊ะที่แข่งขัน ให้ผู้ที่ชนะในแต่ละโต๊ะมาแจ้งผลกับกรรมการ โดยเซ็นลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าไม่มีการแจ้งผลในโต๊ะนั้น ๆ ภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากจบรอบนั้น ๆ จะให้ถือว่าคู่นั้นแพ้ทั้งคู่

คำแนะนำสำหรับผลการแข่งขันในแต่ละรอบ

-          ผู้จัดการทีมควรแจ้งให้นักกีฬาทราบกฎกติกาเหล่านี้ เพื่อเตรียมพร้อมทีม โดยเฉพาะการแจ้งผลการแข่งขันในแต่ละโต๊ะ

 

รอบตัดสิน

-          ทั้ง 2 กลุ่ม จะคัดผู้ชนะเลิศออกมา 2 ทีม รวมเป็น 4 ทีมที่จะเข้ารอบตัดสิน

-          การคัดเลือกทีมดูจากผลการแข่งขันของทีมตามลำดับการตัดสิน (สำคัญไล่จากบนลงล่าง) ดังนี้

 1. คะแนนหลัก
 2. จำนวนกระดานชนะของทีม
 3. ผลการพบกันของทีมนั้น ๆ
 4. ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมนั้น ๆ

-          เมื่อได้ 4 ทีมสุดท้ายมาแล้ว จะแข่งขันแบบพบกันหมดอีก 3 รอบ โดยพบกันหมด

-          ในรอบตัดสินนี้จะแข่งขันกัน 5 คน และ ใครจะแข่งขันกันในโต๊ะใดก็ได้ จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่แข่งขันในแต่ละโต๊ะก่อนการแข่งขันในทุกรอบ

-          การตัดสินผลในรอบตัดสินดูจาก (สำคัญไล่จากบนลงล่าง)

 1. คะแนนหลัก
 2. จำนวนกระดานชนะของทีม
 3. ผลการพบกันของทีมนั้น ๆ
 4. ผลของโต๊ะที่ 1 ของการพบกันของทีมนั้น ๆ

คำแนะนำสำหรับผลการแข่งขันในรอบตัดสิน

-          การวางมือเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายนี้ ให้ความสำคัญกับผลการแข่งขันของทีมมากกว่าโต๊ะที่ 1 ดังนั้นแล้ว พยายามวางแผนให้ทีมชนะให้ได้จะดีที่สุด

-          เมื่อทีมใดสามารถเข้าสู่รอบตัดสินนี้แล้ว ก็มีรางวัลอย่างแน่นอนแล้ว

 

รางวัลแบบทีม

-          รางวัลที่ 1-3

-          รางวัล Top Thai Team

-          การเรียงลำดับความสำคัญและจำนวนเงินรางวัลจะเรียงดังนี้

 1. รางวัลที่ 1
 2. รางวัล Top Thai Team
 3. รางวัลที่ 2
 4. รางวัลที่ 3

-          จำนวนเงินของรางวัลแต่ละรางวัลจะสรุปอีกครั้ง แต่จะไม่น้อยกว่าในปีที่แล้ว

 

รางวัลแบบระบุบุคคล

-          รางวัลในกลุ่มนี้ ทีมใดสามารถรับได้รางวัลเดียวเท่านั้น ถ้ามีสิทธิ์ได้รับ 2 รางวัลจะต้องเลือกเพียงรางวัลเดียวโดยจะต้องแจ้งกับกรรมการก่อนการแข่งขันรอบสุดท้ายของรอบตัดสิน เพื่อให้สามารถเตรียมได้ทัน

-          จำนวนกระดานที่ชนะหรือแพ้ที่ระบุด้านล่างนี้ รวมกระดานที่แข่งในรอบตัดสินด้วย

-          MVP (Most Value Player) นับจากผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการแข่งขัน ในโต๊ะใดก็ได้ โดยดูจาก (ไล่ความสำคัญจากบนลงล่าง)

 1. จำนวนกระดานชนะมากที่สุด
 2. จำนวนกระดานแพ้น้อยที่สุด
 3. คะแนนหลักของทีม
 4. จำนวนกระดานชนะของทีม
 5. ถ้ายังตัดสินไม่ได้ น่าจะเกิดจากอยู่ในทีมเดียวกัน ให้ดูจำนวนรวมดั้งของกระดานที่ชนะของคู่แข่งขันว่าใครมากกว่า

-          BWW (Best Women Warrior) นับจาก

 1. ผู้หญิงที่มีผลงานชนะผู้ชายมากที่สุด
 2. จำนวนกระดานชนะทั้งการแข่งขัน
 3. จำนวนกระดานที่แพ้

 

รางวัลผู้จัดการทีมดีเด่น

-          กรรมการจัดการแข่งขันจะทำการคัดเลือกผู้จัดการทีมจากทุกทีมออกมา 3-4 คน ตามความเหมาะสม โดยดูจาก (ไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญ)

 1. การให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ
 2. การส่งมือเข้าโต๊ะแข่งขันในแต่ละรอบ ก่อน 15 นาที
 3. ความเข้าใจในกฎกติการแข่งขัน
 4. ทีมไม่มาสายในการแข่งขัน
 5. ผู้เข้าแข่งขันครบทุกรอบ
 6. ผลของทีมในการแข่งขัน
 7. การติดต่อประสานงานกับผู้ให้การสนับสนุน
 8. และอื่น ๆ

-          เมื่อคัดออกมาได้แล้ว 3-4 คน จะให้ผู้จัดการทีมคนอื่น ๆ ทั้งหมดโหวตจากรายชื่อนี้ ในกรณีที่ตัดสินไม่ได้จากการโหวตของผู้จัดการทีม ค่อยให้กรรมการมี 1 เสียงในการโหวต โดยกรรมการจะทำการโหวตนี้เอาไว้ก่อนพร้อมกับผู้จัดการทีมคนอื่น ๆ

 

เงินสนับสนุน

-          เงินสนับสนุนนี้จะให้ไม่เท่ากันทุกทีม โดยดูจากผลการแข่งขันแต่ละกระดานและให้ผู้ที่เข้าแข่งขันในกระดานนั้น ๆ เป็นผู้ได้รับ

-          จำนวนเงินสนับสนุนที่ให้กับกระดานที่ชนะจะเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าจำนวนเงินของกระดานที่แพ้

-          ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ยังได้เงินสนับสนุนในกระดานนั้น ๆ แต่การไม่มาแข่งขันในกระดานใด จะไม่ได้เงินในจำนวนนี้

-          จำนวนเงินของกระดานที่ชนะหรือแพ้นั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้หลังจากรู้จำนวนทีมที่แน่นอนแล้ว ในเบื้องต้น จำนวนเงินรวมทั้งหมดของเงินสนับสนุนจากทุกทีม จะใกล้เคียงกับการแข่งขันในครั้งที่ 1

 

วันและเวลาการแข่งขัน

            จำนวนรอบของการแข่งขันที่แจ้งไว้ในนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนทีมที่มีการเปลี่ยนแปลง

-          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดและแข่ง 2 รอบ

-          วันที่ 1 มีนาคม 2557 แข่งขัน 3 รอบ

-          วันที่ 8 มีนาคม 2557 แข่งขัน 3 รอบ

-          วันที่ 29 มีนาคม 2557 แข่งขัน 3 รอบ

-          วันที่ 5 เมษายน 2557 แข่ง 2 รอบ

-          วันแข่งขันแข่งรอบตัดสิน วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2557 และพิธีปิดในวันที่ 26 เมษายน 2557


** ผู้ที่ต้องการไฟล์ word ของกฎกติกานี้ กรุณาส่ง email มาขอไฟล์ได้จาก nattaphon.nk@gmail.com

#1 โดย: นัฐพล กิติไพศาลนนท์ [IP: 171.98.72.xxx]
เมื่อ: 2013-10-26 19:50:25
คำอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การรวมทีมของนักหมากล้อมต่างจังหวัด
ในกรณีที่ต้องการรวมทีมสำหรับคนกรุงเทพ ฯ(และปริมณฑล) และ ต่างจังหวัด ด้วยกัน สามารถทำได้
แต่การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันแบบใช้กระดานทั้งหมด นั่นหมายความว่า คนต่างจังหวัดนั้น ๆ จะต้องเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพฯ โดยไม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการแข่งขันทุกรอบ

เช่น

นักกีฬากรุงเทพฯ 3 คน รวมทีมกับระยอง 2 คน สามารถรวมได้และจะต้องเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพฯทุกกระดาน
หรือ
นักกีฬากรุงเทพฯ 4 คน รวมทีมกับขอนแก่น 1 คน ก็สามารถรวมทีมได้ และจะต้องเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพฯทุกกระดาน
#3 โดย: ปริวรรต [IP: 110.169.144.xxx]
เมื่อ: 2013-10-27 22:43:03
วันที่ 8 มี.ค. ตรงกับสอบ Gat-Pat จะมีการเปลี่ยนแปลงวันมั้ยครับ

ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง นักกีฬาที่ติดสอบจะขอนัดแข่งในวันอื่นได้หรือไม่

ขอบคุณครับ
#4 โดย: นัฐพล กิติไพศาลนนท์ [IP: 171.98.72.xxx]
เมื่อ: 2013-10-29 21:34:45
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันครับ และไม่มีการแข่งขันวันอื่น ๆ ทดแทนครับ

กรณีที่แข่งขันไม่ได้ในรอบนั้น ๆ แนะนำว่าให้จัดคนอื่นที่อยู่ในทีมลงแข่งแทนครับ

ชื่อผู้ตอบ: