ฉี เฟย 6 ดั้ง VS ซก กี 7 ดั้ง The Mall 2556

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง