กระดูก 5 ดั้ง VS ซกกี 7 ดั้ง รอบชิง The Mall 2556

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง