ฤทธิ์ 6 ดั้ง VS มิ้งค์ 4 ดั้ง

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 8 คิว ถึง 3 ดั้ง