รายละเอียดเบื้องต้น

รายละเอียดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

การรับสมัครและระยะเวลาที่แข่งขัน

1. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะรับเฉพาะผู้ที่มีฝีมือ 3 ดั้งขึ้นไป โดยนักหมากล้อมระดับ 5 ดั้งขี้นไปจะผ่านสู่รอบ 32 คนทันที ส่วน 3-4 ดั้งจะต้องเข้าแข่งรอบคัดเลือกเพื่อให้ได้ครบแค่ 32 คนเท่านั้น

2. กำหนดการในการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขัน

วันที่ 26 ถึง 28 กรกฎาคม 2556 จะเป็นรอบคัดเลือกเพื่อให้ได้ 32 คน (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครว่ามากน้อยอย่างไร แต่จะพยายามให้จบภายใน 1 วัน)

วันที่ 10 สิงหาคม 2556 มีพิธีเปิดงาน และจะแข่งขันจาก 32 คนให้เหลือเพียง 8 คน แข่ง 2 รอบ ใช้ระบบแพ้ตกรอบ และในวันนี้จะแข่งขันรอบ 8 คนพบกันหมดรอบที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 และ 24 สิงหาคม 2556 แข่งรอบ 8 คนพบกันหมด อีก 6 กระดานที่เหลือ และได้คู่ชิงชนะเลิศ

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 แข่งขันคู่ชิงชนะเลิศ 1 กระดานในตอนเย็น

วันที่ 31 สิงหาคม 2556 แข่งขันคู่ชิงชนะเลิศอีก 2 กระดาน (ถ้าต้องแข่ง 3 กระดาน) และมีพิธีปิดการแข่งขันในช่วงบ่าย

การแข่งขันทุกรอบจะจัดที่ ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถ้าเปลี่ยนเป็นที่อื่นจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว