ประวัติหมากล้อม

               ชื่อทางการของหมากล้อมที่เรียกกันทั่วโลกคือ ”โกะ” (Go) ในประเทศจีนเรียกว่า “เหวยฉี” (wéiqí 围棋) ประเทศญี่ปุ่นเรียก “อิโกะ” (Igo 囲碁) ประเทศเกาหลีเรียก “บาดุก” (Baduk 바둑) ในประเทศไทยนั้นเรียก ”หมากล้อม” โดยแปลจากคำว่า ”เหวยฉี” ของจีน “เหวย” ที่แปลว่า การล้อม ปิดกั้น “ฉี”ที่เป็นความหมายของหมากกระดานของจีนเช่น หมากรุกจีนเรียกว่า "เซียงฉี" หมากล้อมไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด เป็นเกมหมากกระดานที่มีประวัติอันยาวนานไม่น้อยกว่า 3,000 ปี ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศจีน แต่ก็มีคำกล่าวว่าอาจเกิดขึ้นครั้งแรกในทิเบต เป็นภูมิปัญญาตะวันออกที่แสดงความเก่าแก่และลึกซึ้งของอารยธรรมจีน ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า จัดเป็น 1 ใน 4 สุดยอดของศิลปะประจำชาติจีนได้แก่ ดนตรี หมากล้อม ลายสือศิลป์ และภาพวาด

               มีตำนานได้กล่าวไว้ว่า หมากล้อมได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยกษัตริย์เหยา(ครองราชตั้งแต่ปี 2357-2255 ก่อนคริสต์ศักราช) เพื่อใช้ในการสอนสติปัญญาของบุตรชายที่มีขี้เกลียดเหลวไหล ให้มีความรับผิดชอบ หมากล้อมจึงได้ถูกสร้างขึ้นโดยแม่ทัพที่วางแผนการรบบนโต๊ะทราย, ใช้เป็นปฏิทินโบราณที่ใน 1 ปีจะมี 361 วัน และการทำนายโดยจะเห็นว่ากระดานเป็นเหมือนกับจักรวาลและเม็ดหมากเป็นดั่งดวงดาว

               หมากล้อมนั้นยังถูกอ้างอิงถึงในงานเขียนของขงจื้อและ เม่งจื้อ และกล่าวไว้ด้วยว่าหมากล้อมเป็นเกมที่จำลองยุทธศาตร์, การปกครอง, วิถีชีวิต ที่ได้รับความนิยม และถูกพรรณนาในช่วงยุคชุนชิวของประเทศหลู่ (722-484 ปีก่อนคริสต์ศักราช) จนถึงยุคจั้นกั่ว (ถึงปี 221 ก่อนคริสต์ศักราช)

               ชาวจีนโบราณเปรียบเทียบการเล่นหมากล้อมไว้ว่า เสมือนการสนทนาด้วยมือ (Hand Talk) บางคนบอกว่าหมากล้อมเป็นหมากกระดานที่มีชีวิตเนื่องจากเล่นบนกระดาน 361 จุด บนกระดานหมากล้อมที่เกิดจากเส้นแนวตั้งและเส้นตามขวาง 19 เส้นพาดตัดกัน สร้างความน่าจะเป็นในการวางหมากได้นับล้านๆรูปแบบ ตามหลักคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นเท่ากับ 361! ( 361 x 360 x 359...x 1 หรือเท่ากับ 10 ยกกำลัง 768) จึงทำให้การวางเม็ดหมากมีความลุ่มลึกและทางเลือกมากมาย หมากล้อมจึงเป็นเกมที่ต้องใช้การศึกษาที่ยาวนาน เป็นสุดยอดศิลปะ ทั้งยังเป็นศาสตร์ที่ท้าทายให้ผู้เล่นศึกษาแนวคิด ในการวางแผน มองการณ์ไกล ค้นหาโอกาส ชิงพื้นที่มาครอบครองภายใต้หลักการ

               หมากล้อม เป็นเกมกระดานที่ต่างจากหมากกระดานประเภทอื่น ตรงที่เริ่มต้นเกมจาก "ความว่าง" กล่าวโดยนัยนี้ หมากล้อมจึงเป็นเกมกระดานที่แฝงไว้ด้วยปรัชญาแห่ง "สูญตา" จาก "ความว่าง" ก่อเกิด "รูป" เม็ดหมากที่แต่ละฝ่ายผลัดกันวางบนกระดานหมากล้อมมี "คุณค่า" และ "ความหมาย" ที่ต่างกัน เพราะเม็ดหมากแต่ละเม็ดมิได้มี "คุณค่า" ภายในตัวที่แตกต่างกันตั้งแต่แรก แต่คุณค่าของมันขึ้นอยู่กับมิติสัมพันธ์แห่งรูปทรงที่เม็ดหมากเชื่อมโยงกัน และบริบทที่อยู่รายรอบ

               หมากล้อมในปัจจุบันเป็นที่นิยมทั่วโลกมีผู้เล่นหมากล้อมกว่า 100 ล้านคน โดยในปีค.ศ. 1979 ได้ก่อตั้งสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF-The International Go Federation) มีสมาชิกเริ่มแรก 15 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 1983

              สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีการเล่นกันในกลุ่มคนไทยมาตั้งแต่ปี 1980 ต่อมาใน ปี 2544 ได้จัดตั้งชมรมหมากล้อม (โกะ) แห่งประเทศไทย และปี 2546 เปลี่ยนสถานะภาพเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคาร สีลมพาร์ควิว ชั้น 2 ถนนสีลม ซอยศาลาแดง2 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 และได้รับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิก รวมทั้งเปิดการอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานและระดับกลาง จัดการวัดระดับการเล่นโดยใช้มาตรฐานของสมาคมฯ จัดการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมความรู้เพิ่มทักษะในการเล่น อีกทั้งสมาคมฯ ยังได้จัดวิทยากรบรรยายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หมากล้อมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 70 ประเทศ

 

ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/หมากล้อม

       http://maklom.com/modules/fuseki/index.php?id=4