กุ๊ก 1 ดั้ง (ชลบุรี) VS etoisole (เกาหลี) เล่นใน ORO

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 8 คิว ถึง 3 ดั้ง