กิ๋ว 3 ดั้ง VS วีระยุทธ 3 ดั้ง กีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่ 13 ธ.ค. 2555

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 8 คิว ถึง 3 ดั้ง