ฮอลล์ 3 ดั้ง VS ก้อง 2 ดั้ง JOKO HOUSE GO LEAGUE 2013 (พิษณุโลก)

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 8 คิว - 3 ดั้ง