บ็อต 5 ดั้ง VS เอ็ดดี้ 4 ดั้ง ไทยลีกครั้งที่ 1 รอบ 7

VS

ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์

5 ดั้ง

ฉายา ไร้นาม

ถือหมากดำ

 

ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

4 ดั้ง

ฉายา เอ็ดดี้แห่งโคราช

ถือหมากขาว

 

 

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวขึ้นไป