วีดีโอไทยลีก 15 ดั้ง #1 Video of Thai 15 Dan Go League #1

 งานเปิดตัวครั้งแรกที่ โรงแรม ตวันนา ถนนสุรวงศ์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaigogenius.com/index.php/thailand-go-league2013/item/2842-vdo-thailand-15-dan-go-league-2013

http://www.thaigogenius.com/index.php/thailand-go-league2013/item/2820-thailand_15_dan_go_league_2013


งานเปิดฉายาทีมหมากล้อม ที่ โรงแรม แกรนด์ ไฮเอท เอราวัณ ในวันที่ 10 มกราคม 2556

 

 วีดีโอในการเปิดตัวฉายานักหมากล้อม

 

ภาพของงาน

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaigogenius.com/index.php/thailand-go-league2013/item/3018-open-20-go-thailand-15-dan-go-league-2013

http://www.thaigogenius.com/index.php/thailand-go-league2013/item/3025-nick_name_thailand_15_dan_team


 วันเปิดและวันแรกของการแข่งขัน ที่ ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 วันที่ 19 มกราคม 2556

 

 ดูเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaigogenius.com/index.php/thailand-go-league2013/item/3049-open-thailand-go-league-2013