น็อต 4 ดั้ง VS โอฬาร 4 ดั้ง ไทยลีกครั้งที่ 1 รอบ 5

 

VS

ธนพล เตียวัฒนานนท์

4 ดั้ง

ฉายา -

ถือหมากขาว

 

โอฬาร โรจนะบุรานนท์

4 ดั้ง

ฉายา -

ถือหมากดำ

 

 

 

  การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวขึ้นไป