อาจารย์อาร์ต นัฐพล กิติไพศาลนนท์

 

ประวัติ นัฐพล กิติไพศาลนนท์

 

นักหมากล้อม 4 ดั้ง (ประเทศไทย)

 

เริ่มเล่นหมากล้อมตั้งแต่ปี 1996

ปี1998  ได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย และนักกีฬาดาวรุ่ง U-Go ครั้งที่ 3 หลังจากนั้นได้ไปศึกษาและทำงานต่อที่ประเทศจีน ในช่วงเวลาว่างก็ได้เรียน หมากล้อมกับสำนักหมากล้อมต่างๆ ในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ หลังจากกลับจากประเทศจีนแล้วก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและได้เหรียญทุกปี

 

ผลงานอื่น ๆ เกี่ยวกับหมากล้อม

ได้ร่วมเขียนคอลัมน์ในนิตยสารหมากล้อม คอลัมน์ชื่อว่า ท่องหมากล้อมแดนมังกร และ ยุทธศาสตร์การเปิดหมาก ทั้งสองคอลัมน์นี้ได้รับการตอบรับจากนักหมากล้อมอย่างดี