อาจารย์ประจำสถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋

รายชื่ออาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋


  • shijinbo.png
    ประวัติ สือ จิน โป๋ นักหมากล้อมมืออาชีพ 3 ดั้ง (ประเทศจีน) ปี1998 เข้าร่วมการแข่งขันลีกมืออาชีพของประเทศจีน ปี1999 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งขันระหว่างนักหมากล้อมมืออา...

  • Art.png
    ประวัติ นัฐพล กิติไพศาลนนท์ นักหมากล้อม 4 ดั้ง (ประเทศไทย) เริ่มเล่นหมากล้อมตั้งแต่ปี 1996 ปี1998 ได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัย และนักกีฬาดาวรุ่ง U-Go ครั้งที่ 3 หลังจากนั้นได้ไปศ...